Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Voice dialogue


Hal en Sidra Stone, beiden psychotherapeuten, zijn de bedenkers van de Voice Dialogue methode.
De Voice Dialogue werkwijze gaat ervanuit dat elk mens bestaat uit verschillende subpersonen of ‘ikken’.

Een subpersoonlijkheid is een deel van de persoonlijkheid dat zich verzelfstandigd heeft en zich als een aparte identiteit is gaan gedragen. Subpersoonlijkheden (bijvoorbeeld  ‘de perfectionist’,  ‘de zorger’, ‘de controle houder’) zijn vaak ontstaan als reactie op een of meerdere ervaringen. Binnen de ‘ik’ persoonlijkheid leven de subpersoonlijkheden hun eigen leven, elk met hun eigen gewoontes, gedachten en gevoelens. Meestal zal iemand ze herkennen als innerlijke stemmetjes. De primaire sub personen komen op een manifeste manier in ons leven aan bod. Andere sub personen maken deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks een rol, de verstoten sub personen. Ter verduidelijking geven we het beeld van de persoonlijkheid als een autobus met het ‘ik’ als chauffeur en de subpersoonlijkheden als passagiers. Problemen ontstaan als een subpersoonlijkheid de chauffeur opzij zet en zelf aan het stuur gaat zitten en zijn eigen keuzes maakt.

In een Voice Dialogue coaching sessie kijken en spreken we vanuit een overkoepelende ‘ík’positie zonder oordeel en met respect naar de ‘ikken’. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ‘ik’ en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze is ontstaan in je leven, waarom deze in je leven is gekomen en op welke manier deze je beschermt want de intentie van de subpersoonlijkheid is altijd positief. Hoe beter iemand al zijn ‘ikken’ kent, hoe meer zicht er is op het eigen functioneren.

De Voice Dialogue werkwijze maakt het mogelijk om op een dieper niveau inzicht te verkrijgen in het eigen functioneren en handelen. Daardoor wordt het mogelijk om de persoonlijke kwetsbaarheid op een efficiëntere manier te beschermen zodat mensen zich versterkt krachtig voelen bij de beslissingen die ze nemen.

Soulution Coaching past Voice Dialogue toe in personal coaching sessies waar deze het proces of het bereiken van het ontwikkelingsdoel ondersteunt. Als voorbeeld: mensen die een zorgvuldige keuze of doel gesteld hebben en het lukt herhaaldelijk niet om het gewenste resultaat vast te houden. Er is dan is er vaak sprake van sabotage van een of meerdere subpersoonlijkheden.

 

 

Home Voice dialogue