Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Onze Werkwijze


Soulution Coaching maakt je bewust én helpt je te bereiken wat je op je netvlies hebt

Wij helpen weerstanden en vaste denkpatronen met behulp van het gevoel, de intuïtie en de fysiek te doorbreken en maken inzichtelijk wat er gebeurd wanneer je beïnvloedt wordt door onbewuste overtuigingen en emoties.

Het verkregen inzicht in onderliggende patronen van je eigen functioneren en in samenwerking met anderen brengen je dichter bij je diepere drijfveren. Van daaruit is het mogelijk om situaties op een vernieuwende wijze te benaderen en collega’s vanuit bezieling te begeleiden.

Soulution Coaching gaat er van uit dat individuen en organisaties zélf beschikken over de antwoorden op de uitdagingen waar ze voor gesteld worden en alles in huis hebben om precies datgene te bereiken wat zij willen. In onze coachende rol zijn niet wij, maar jij zelf, de expert die weet wat het is dat u moet doen. In verbondenheid gaan wij mee op je innerlijke reis naar het door jouw gewenste doel. Door aandachtig te luisteren en het stellen van prikkelende vragen helpen wij je keuzes te maken om je doelen, ambities en dromen te realiseren.

Wij geven geen adviezen maar helpen je eigen antwoorden te vinden op uw vragen. Daarbij kunnen diverse facetten aan bod komen zoals ratio, gevoelens, intellect, intuïtie, financiën en intermenselijke aspecten. Wij stellen geen grens. Jij bepaalt waar het accent van de coaching op komt te liggen. Wij bieden je veiligheid, vertrouwen, onvoorwaardelijke steun en acceptatie van wie je bent en wat je wilt.

Afhankelijk van de beoogde doelstellingen werken wij met verschillende ondersteunende coaching methodieken zoals NLP, Voice Dialogue, Systemic Coaching, Mindfulness, Kernkwadranten en Show Your True Colours® , een inspirerende en bewezen methode ter ondersteuning van persoonlijke – en team effectiviteit.

Soulution Coaching werkt uitsluitend met gecertificeerde coaches en hanteert de Algemene Voorwaarden en de Ethische Gedrags Code van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

nobco

Home Onze Werkwijze