Facebook Twitter LinkedIn E-mail

NLP


Neuro Linguistic Programming is een coaching veranderingsmethodiek gericht op het succesvol zijn in het leven en specifiek, in de communicatie.

NLP is gefundeerd op een verzameling van denkmodellen en technieken om binnen het kader van menselijk contact, systematische interventies te doen met als doel de subjectieve gedachten, gevoelens en gedragingen van uzelf of van uzelf over anderen te wijzigen.

NLP bestaat uit krachtige methoden die het menselijk vermogen ondersteunen om in ons leven en werk datgene te realiseren wat voor ons van betekenis is en het leven te leiden met meer voldoening, zingeving, liefde volheid en geluk.

NLP is ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw door nauwkeurige observaties en diepgaande interviews van Richard Bandler (Gestalt therapeut en wiskundige), John Grinder (prof. Linguïstiek) en van andere belangrijke therapeuten zoals Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson.

Soulution Coaching past de NLP technieken toe in personal coaching sessies waar deze het behalen van de gewenste coaching resultaten ondersteunen. Voorbeelden zijn gedrag – en communicatie moeilijkheden, het leren toepassen van nieuw gedrag, gebrek aan zelfvertrouwen of zelfwaardering, het loslaten van bestaande overtuigingen en/of het versterken van nieuwe en gewenste overtuigingen.

Home NLP