Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Filosofie


De filosofie van innerlijk gedreven leiderschap

Ons logo verbeeldt het mentale, het spirituele, het emotionele en het fysieke als vier cirkels die samen de mens vormen.  Alles wat zich binnen deze cirkels afspeelt heeft zijn weerslag op de omgeving, op het gezin, het bedrijf, de maatschappij. Elk mens beheert zijn eigen innerlijke cirkels en is verantwoordelijk voor het effect daarvan op zijn omgeving. Als je gecentreerd bent en verbanden legt tussen binnen en buiten, kan je jouw leven te allen tijde een andere wending geven.

Confrontaties en vraagstukken in relatie met onze omgeving zijn uitdagingen om te groeien, bewust te worden wie we zijn en dit uit te dragen. Ze dienen om onszelf te ontwikkelen als een letterlijke metafoor: de wikkels afhalen van iets dat in het diepste wezen goed is en klopt.

Op deze wijze creëren we ons leven vanuit authentiek persoonlijk leiderschap. Gedreven door onze innerlijke kracht dragen we onze passie en missie uit. Doen we wat we echt willen doen, zijn we wie we werkelijk zijn en gaan we relaties aan zoals wij ons wensen.

Home Filosofie