Facebook Twitter LinkedIn E-mail

Coaching trajectEen Soulution Coaching traject start met een oriënterend intake gesprek. Op hoofdlijnenleggen we je huidige en de gewenste situatie vast en formuleren de verwachtingen en doelstellingen. Andere punten die aan bod komen zijn: de vertrouwelijkheid, onze werkwijze, de coaching locatie, wie er bij de coaching wordt betrokken, de kosten van het coaching traject en hoe we informatie uitwisselen en contact houden. Het intake gesprek is volledig vrijblijvend. Je beslist na het intake gesprek of we samen verder gaan.

Ben je overtuigd? Dan stellen we een samenwerkings overeenkomst op voor een coaching traject op maat.

Na de intake start het coaching proces. De individuele coaching sessies duren elk 2 uur en bestaan uit terugblikken, inzicht verkrijgen, het wegnemen van weerstand, bijsturen, inspireren, doelen (bij-)stellen en een voortgangsbespreking.

Bij aanvang van de coaching sessies krijg je een notitieboek mee. Tussen de sessies door reflecteer je op het proces dat je doormaakt. Na elke coaching sessie word je gevraagd een kort, reflectief verslag van de besproken zaken uit te werken. Onze ervaring is dat dit bijzonder verhelderend en inspirerend werkt.

Om te komen tot het gewenste resultaat wordt in principe elke coaching sessie afgesloten met een gedetailleerd actieplan. De opdrachten laten je de besproken onderwerpen oefenen, nieuwe inzichten in de praktijk toepassen of bestaan uit taken die je zelf nieuwe inzichten geven. Het is onze doelstelling om je blijvend te bewegen en te inspireren zodat je op eigen kracht resultaten zult realiseren. Dit bevordert de onafhankelijkheid en voortgang zowel tijdens als na het coaching traject. Wij ondersteunen en motiveren je totdat je doelstelling hebt gerealiseerd.

Optioneel is er de mogelijkheid voor wekelijkse intra sessie follow-up via e-mail en/of skype.

Ter afsluiting volgt de evaluatie, inclusief een schriftelijke rapportage. Samen vergelijken we de oorspronkelijke doelstellingen met de behaalde resultaten. We gebruiken hiervoor uiteenlopende methodes, bijvoorbeeld door observatie van directe managers, een 360°-feedback of self-assessment.

Home Coaching traject